Ingen Blir Klok Av Skade Lyrics DeLillos ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > DeLillos > Sent Og Tidlig > Ingen Blir Klok Av Skade

DeLillosLyrics
Album list
Related Video

DeLillos

Ingen Blir Klok Av Skade

Lyricist:Per Lillo - Stenberg
Composer:Lars Lillo - Stenberg

Noen har det godt
Andre har det grått
Noen lever bare flott
Noen har det kaldt
Andre har det skralt
Noen har fått med seg alt
Du får dras med ditt
Og jeg får dras med mitt
Og en får dra til helvete
For han har spilt falitt

Men ingen blir klok av skade
Som ikke var klok fra før

Noen har suksess
Andre er passé
Noen lever mer diskret
Noen har et navn
Andre har et savn
Noen lengter mot en havn
Du får dras med din
Find more lyrics at ※ Mojim.com
Og jeg får dras med min
Mens en bedras av kjæresten sin
Og trøster seg med vin
Men ingen blir klok av skade
Som ikke var klok fra før

Noen tjener rått
Andre har det smått
Noen har det meste fått
Noen har det trist
Andre mangler gnist
Noen havner alltid sist
Du får dras med ditt
Og jeg får dras med mitt
Mens andre drar ad dundas
For å bli det hele kvitt
Men ingen blir klok av skade
Som ikke var klok fra før

Men ingen blir klok av skade
Som ikke var klok fra før
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics